Panell I. Dret a l’habitatge (Ponent Il·lm. Sr. Jesús Sánchez García)

Panell I. Dret a l’habitatge (Ponent Sr. Jorge Navarro Massip)

Panell I. Dret a l’habitatge (Ponent Sr. Antonio José Navarro Selfa)

Panell II. Dret de defensa (Ponent Sra. Ana Maria Carrascosa Miguel)

Panell II. Dret i procés penal (Ponent Sra. Montserrat Nebrera)

Panell IV. Dret de defensa (Ponent Sr. Vicente Magro)

Panell IV. Dret de defensa (Ponent Sr. Eloy Velasco Núñez)

Panell IV. Dret de defensa (Ponent Sr. Albert Álvarez)

Panell IV. Dret de defensa (Ponent Sra. Ruth Sala)

Projectes de l’Advocacia. Projecte I. Per una justícia adaptada a les necessitats de les persones

INFORME RADAR ECOM sobre vulneracions de drets i discapacitat física i/o orgànica. Informe 2020:

Projectes de l’Advocacia. Projecte II. Mediació i infància desprotegida

Projectes de l’Advocacia. Projecte III. In-Mediació

Projectes de l’Advocacia. Projecte IV. Compendium.cat, portal de recursos de llenguatge jurídic català

Material Pedagògic

Conclusions Vè Congrés de l’Advocacia Catalana 2021