V Congrés de l'Advocacia Catalana

El 4 i 5 de novembre del 2021 té lloc a Girona la celebració del V Congrés de l’Advocacia Catalana.

En aquesta nova edició posarem en comú reflexions sobre els canvis socials actuals, el seu impacte en els drets humans i les modificacions que està experimentant i necessita l’ordenament jurídic actual per garantir els drets de les persones en un entorn de canvi continu.

Organitzats en 5 panells diferents, analitzarem junts el dret a l’habitatge, el dret a la defensa, les modificacions del procés penal, l’impacte de la tecnologia en l’ordenament jurídic, i l’impuls de l’advocacia a projectes que tenen com a objectiu la consecució d’una justícia que doni resposta a la ciutadania.

Les conferències i debats del V Congrés permetran intercanviar opinions i reflexions, així com extreure conclusions sobre les accions conjuntes que l’advocacia catalana protagonitzarà.

Els degans i deganes que formem part del Consell us animem a participar activament en aquest acte.

Us esperem a Girona els dies 4 i 5 de novembre de 2021!

Mª Eugènia Gay Rosell

Carles McCragh i Prujà