Dret a l'habitatge

Tenim respostes davant la crisi habitacional que persisteix? El dret a l'habitatge continua garantit?

Dret a la defensa

La voluntat de regular el dret a la defensa. En quin estat es troba aquesta proposta? Quins aspectes ha de preveure?

Dret i procés penal

El procediment penal serà objecte de canvis importants. La regulació penal regula tipus penals que s’han de modificar? L’advocacia catalana ha d’expressar la seva opinió.

Tecnologia i ordenament jurídic

L'impacte de les tecnologies és innegable en l’àmbit del dret. El futur tecnològic ha de preservar el respecte als drets de les persones. L’advocacia davant del repte tecnològic.

Accessibilitat a la justícia

La consecució d’una justícia adaptada a les necessitats de les persones és possible. L’advocacia catalana té propostes davant aquest repte.

Dijous 4 de novembre de 2021

Inauguració

10 a 10.30 h

Mª. Eugènia Gay

Presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana

Carles McCragh

Degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Girona

Marta Madrenas

Alcaldessa de Girona

Dominique Attias

Presidenta de de la Federació de Col·legis d’Advocats d’Europa

Victoria Ortega

Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

Lourdes Ciuró

Consellera de Justícia

Conferència inaugural

Els canvis socials actuals i el seu impacte en l’ordenament jurídic

10.30 a 11.30 h

Presenta i modera: Encarna Orduna Pardo

Relatora: Mireia Labarías Cortés

Pausa i cafè

11.30 a 12 h

Servei de càtering al vestíbul de l’Auditori de Girona

Panell I. Dret a l'habitatge

Habitatge

Discurs – Reflexió inicial. El dret a l’habitatge

12 a 12.15 h

Presenta: Jordi Albareda Cañadell

Moderació i debat: Maria Pastor Santana

Conferència I. Normativa en matèria d’habitatge

12.15 a 13 h

Moderació i debat: Maria Pastor Santana

Relatora: Cristina Vallejo Ros

Conferència II. Ocupació il·legal

13 a 14 h

Moderació i debat: Maria Pastor Santana

Relator: Júlio J. Naveira Manteiga

Fotografia grup – Dinar

14 a 15.30 h

Servei de càtering al vestíbul de l’Auditori de Girona

Panell II. Dret de defensa

Defensa

Discurs – Reflexió inicial. El dret de defensa

15.30 a 15.45 h

Presenta: Ignasi Puig Ventalló

Moderació i debat: David Casellas Roca

Conferència III. L’avantprojecte Llei de defensa

15.45 a 16.30 h

Moderació i debat: David Casellas Roca

Relator: Sergi Guillén García 

Conferència IV. Llei d’eficiència processal del servei públic de justícia

16.30 a 17.30 h

Moderació i debat: David Casellas Roca

Relatora: M. Carmen Martínez

Pausa i cafè

17.30 a 18 h

Servei de càtering al vestíbul de l’Auditori de Girona

Panell III. Dret i procés penal

Dret i procés penal

Discurs – Reflexió inicial. El dret i el procés penal a debat

18 a 18.15 h

Presenta: Joan Ramon Puig Pellicer

Moderació i debat: Eulàlia Barros Navinés

Conferència V. LECrim, anàlisi d’una reforma

18.15 a 19 h

Moderació i debat: Eulàlia Barros Navinés

Relatora: Mercè Torras Palà

Conferència VI. Llibertat d’expressió i sanció penal

19 a 20 h

Moderació i debat: Eulàlia Barros Navinés

Relator: Josep Pou Regidor

Sopar de Gala (opcional)

21.30 h

Auditori de Girona

Divendres 5 de novembre de 2021

Panell IV. Tecnologia i ordenament jurídic

Noves tecnologies

Discurs – Reflexió inicial. Tecnologia i l’ordenament jurídic

9 a 9.15 h

Presenta: Joan Martínez García

Moderació i debat: Estela Martín Urbano

Conferència VII. Cibercrim: un fenomen delictiu en expansió

9.15 a 10 h

Moderació i debat: Estela Martín Urbano

Relator: Carles-Joan Lorente Rivera

Conferència VIII. La prova digital

10 a 11 h

Moderació i debat: Estela Martín Urbano

Relatora: Mª. Isabel García Ruiz

VLex – Consell de l’Advocacia Catalana. Legaltech

11 a 11.10 h

Pausa i cafè

11.10 a 11.30 h

Servei de càtering al vestíbul de l’Auditori de Girona

Panell V.- 4 Projectes de l'Advocacia Catalana

Accessibilitat a la Justícia

Projecte I. Per una justícia adaptada a les necessitats de les persones

11.30 a 12.15 h

Projecte II. Mediació i infància desprotegida

12.15 a 12.40 h

Presenta: Encarna Orduna Pardo

Relator: Juanjo Duart

Projecte III. In-Mediació

12.40 a 13 h

Presenta: Encarna Orduna Pardo

Relatora: Anna Llauradó

Projecte IV. Compendium.cat, portal de recursos de llenguatge jurídic català

13 a 13.20 h

Reconeixements de l’Advocacia Catalana

13.25 h

Auditori de Girona

Conclusions i cloenda del V Congrés de l’Advocacia Catalana

13.35 h

Auditori de Girona

Aquest programa queda subjecte a possibles modificacions. Actualitzat el 26.10.2021