Posem a disposició de les persones congressistes, una aplicació mòbil, perquè en els moments de debat previstos en el programa del Congrés,  pugueu  participar:

  • Formulant preguntes  relacionades amb el tema exposat,  a fi que la persona que moderi  pugui traslladar-les  a qualsevol dels/ de les ponents.
  • Puntuant les diferents conferències.

L’aplicació és compatible amb qualsevol tipus de  dispositiu (portàtil, telèfon mòbil,  o tauleta), i esperem que trobeu el seu ús senzill i intuïtiu. Per la seva descàrrega al vostre aplicatiu, només cal:

  1. Cercar l’adreça https://congresadvocacia.web.app  al vostre navegador,
  2. Instal·lar/afegir  l’aplicació a la pantalla d’inici del vostre aplicatiu.

Una vegada descarregada l’aplicació podreu  veure el programa i les diferents conferències. Al clicar sobre cadascuna de les conferències  actives  podreu donar la vostra puntuació i formular preguntes,  no sent  imprescindible que us identifiqueu per poder interactuar.

En el marc de la moderació del debat previst en cadascú dels panells, les preguntes formulades s’adreçaran als ponents.

Podreu editar per modificar una pregunta i eliminar la mateixa, sempre abans que el moderador hagi acceptada la mateixa.