Relatores / Relators

Mireia Labarías Cortés

Membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa

Cristina Vallejo Ros

Coordinadora i responsable de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

Julio J. Naveira Manteiga

Degà emèirt de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

Sergi Guillén García

Secretari de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus i director de l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà

M. Carmen Martínez Hinarejos

Membre de la Junta de Govern de l’Il·lusre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental

Mercè Torras Palà

Membre de la Junta de Govern de l’Il·lusre Col·legi d’Advocats de Manresa

Josep Pou Regidor

Membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic

Mª Isabel García Ruiz

Membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell

Gloria Rodríguez Ribó

Membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat

Juanjo Duart Albiol

Membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa

Anna Llauradó

Membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida

Carles-Joan Lorente Rivera

President de la Jove Advocacia de Catalunya i de la Jove Advocacia de Sabadell